Mijn werkgever heeft mijn loon niet uitbetaald.

Geen salaris ontvangen, wat kan ik doen?

Indien je werkgever je salaris niet uitbetaald, kan dat verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een arbeidsconflict, of met een ontslag op staande voet. Wellicht ben je arbeidsongeschikt en weigert de bedrijfsarts te erkennen, of heb je een burn-out. Er kan ook sprake zijn van werkweigering of een schorsing.

Heeft een werknemer recht op loon als hij op non-actief is gesteld?

Een werknemer heeft tijdens een non-actief stelling of schorsing recht op loon. Een schorsing komt in principe voor rekening en risico van de werkgever.

Heeft een werknemer recht op loon na ontslag op staande voet?

Indien je op staande voet bent ontslagen, is er maar een manier om dat ontslag te vernietigen. Dat is een stap naar de rechter. Indien blijkt dat het ontslag op staande voet onterecht was, dan heb je alsnog recht op loon.

Laat je conflict door ons beoordelen

Laat je conflict door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Heeft een werknemer recht op loon tijdens ziekte?

Een werknemer heeft recht op loon tijdens ziekte, indien de ziekte door de bedrijfsarts erkend wordt. Zodra jou werkgever jou loon niet uitkeert, omdat hij vindt dat je niet ziek bent, is het aan de bedrijfsarts om daar een oordeel over te geven. Indien dat oordeel niet klopt met jou beperkingen is het raadzaam een advocaat in te schakelen.

Wij verzoeken jou werkgever alsnog het achterstallig salaris te voldoen. Doet hij dat niet, dan kunnen we het achterstallig loon vorderen bij de rechter.

Advocaat arbeidsrecht in Hilversum

De advocaat arbeidsrecht van transitievergoeding in Hilversum heeft ruime ervaring met het behandelen van loonvorderingen bij achterstallig loon. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je geen loon of vakantiegeld hebt ontvangen, kan de advocaat arbeidsrecht je juridisch bijstaan en adviseren.