Recht op vast contract

Ontslagen, terwijl ik recht heb op een vast contract
Sinds 1 juli 2015 gaat je tijdelijke arbeidscontract automatisch over in een vast contract als je langer dan 24 maanden in dienst bent of meer dan 3 opvolgende contracten hebt ontvangen en er geen tussenpozen van 6 maanden tussen de tijdelijke contracten zitten. Heb je al 3 opvolgende tijdelijke contracten gekregen? Of heb je al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij je werkgever achter de rug? Dan kun je bij dezelfde werkgever pas weer een tijdelijk contract krijgen nadat je minstens 6 maanden uit dienst bent geweest. Voor 1 juli 2015 was die periode 3 maanden. Die periode van 6 maanden (eerst dus 3) heet een tussenpoos.

Tussenpoos, ketenregeling

Ben je na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijg je na 2 jaar of 3 contracten een tijdelijk contract? Dan wordt dit automatisch een vast contract. Tot 1 juli 2015 kon een tussenpoos van 3 maanden die voor die datum is voltooid een keten doorbreken. Als de tussenpoos op 1 juli 2015 nog niet was voltooid, geldt de nieuwe tussenpoos van 6 maanden. De tussenpoos begint te lopen op de dag nadat het vorige contract afliep.

 

Ben je na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijg je na 2 jaar of 3 contracten een tijdelijk contract? Dan wordt dit automatisch een vast contract. Tot 1 juli 2015 kon een tussenpoos van 3 maanden die voor die datum is voltooid een keten doorbreken. Als de tussenpoos op 1 juli 2015 nog niet was voltooid, geldt de nieuwe tussenpoos van 6 maanden. De tussenpoos begint te lopen op de dag nadat het vorige contract afliep.

Laat je ontslag door ons beoordelen

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Advocaat arbeidsrecht in Hilversum

De advocaat arbeidsrecht van transitievergoeding in Hilversum heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag tijdens proeftijd. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je bent ontslagen tijdens de proeftijd, kan de advocaat arbeidsrecht je juridisch bijstaan en adviseren.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]