Heb ik recht op een transitievergoeding?

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding? Ontdek hier of je recht hebt op een vergoeding wanneer je wordt ontslagen.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?
De WWZ heeft bepaald dat iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is vanaf 1 juli 2015 het recht heeft op een transitievergoeding wanneer hij ontslagen wordt. De hoogte van deze transitievergoeding is afhankelijk van hoe lang de werknemer in dienst is geweest. Deze medewerker krijgt voor elke zes maanden dienstverband een deel van het maandloon vergoed.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Welk deel? Dat kun je hieronder bepalen:

  • Een zesde van het maandloon voor een dienstverband onder de 120 maanden
  • Een kwart van het maandloon voor een dienstverband boven de 120 maanden
  • De helft van het maandloon wanneer de medewerker boven de 50 is en een dienstverband heeft van boven de 120 maanden
  • Er geldt een maximum vergoeding van €76.000 of een jaarsalaris
  • Is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen? Dan kan er boven de transitievergoeding een billijke vergoeding worden toegekend.

Al deze bepalingen gelden voor arbeidscontracten die na 1 januari 2015 zijn getekend.

Overgangsregeling transitievergoeding voor 50-plussers

Voor werknemers die op het moment van ontslag 50 jaar of ouder zijn geldt een overgangsregeling. Voor deze werknemers geldt dat voor ieder jaar dat de werknemer ouder van 50 jaar is de transitievergoeding een maand bedraagt per gewerkt jaar.

Zelf je transitievergoeding berekenen

Bereken je eigen transitievergoeding! Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Advocaat arbeidsrecht in `t Gooi, Hilversum, Zeist, Abcoude

De advocaat arbeidsrecht van transitievergoeding in Hilversum, Zeist, Abcoude, heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Om uw transitievergoeding te vorderen, kan de advocaat arbeidsrecht u juridisch bijstaan en adviseren.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]