Plotselinge wijziging arbeidscontract

Mag uw werkgever eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Zonder uw instemming mag de werkgever niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen. De werkgever dient in principe u als werknemer te verzoeken akkoord te gaan met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

In de regel mag een werkgever niet eenzijdig de arbeidsovereenkomst wijzigen. Hiervoor is instemming van de werknemer nodig. Daarnaast is van belang of er in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. In het geval dat er in uw arbeidscontract een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen mag de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen als zijn bedrijfsbelang zwaarder weegt dan het belang van u als werknemer om de arbeidsvoorwaarden niet te wijzigen. Er is sprake van een groot bedrijfsbelang als het financieel zeer slecht gaat bij uw werkgever kan het voor uw werkgever enorm van belang zijn om een arbeidsvoorwaarde te wijzigen of te stoppen. In zo’n geval kan het belang van uw werkgever zwaarwegender zijn dan uw belang om het zo te laten.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen

Indien uw werkgever de arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen en er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen, dient hij dit aan u als werknemer voor te leggen, zodat u daarmee kunt instemmen. Toestemming kan zowel uitdrukkelijk of stilzwijgend worden gegeven.

Uitdrukkelijke toestemming houdt doorgaans in dat de werkgever op een door de werknemer ondertekend document heeft staan dat hij/zij met de wijziging instemt. In het geval van stilzwijgende toestemming mag de werkgever uit het gedrag van de werknemer opmaken dat hij instemt met de wijziging. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever een voorstel doet tot wijziging, waarvan duidelijk is dat de werknemer dit heeft ontvangen, en de werknemer hier niet tegen protesteert.

Indien u als werknemer er met uw werkgever niet uitkomt, mag de arbeidsovereenkomst slechts worden gewijzigd bij hoge uitzondering. Uw werkgever moet dan aantonen dat er zonder wijziging een voor hem onacceptabele situatie ontstaat. Aan de hand van redelijkheid en billijkheid wordt vervolgens beoordeeld of de werkgever de verandering mag doorvoeren. Een voorbeeld is dat de werkzaamheden van een werknemer sterk zijn afgenomen sinds het opstellen van de arbeidsvoorwaarden. Ook als de werknemer niet instemt met een loonsverlaging, mag de werkgever dit toch doorvoeren indien er, gezien de hoogte, redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat ze zich aan het afgesproken loon houdt.

Oneens met de wijziging?

Wat nou als uw werkgever een wijziging heeft doorgevoerd waar u het niet mee eens bent? Denk hierbij aan een functiewijziging, een standplaatswijziging, een loonsverlaging of het innemen van een leaseauto.

In een dergelijk geval kunt u een vordering instellen bij de kantonrechter en de rechter verzoeken te bepalen dat de wijziging niet doorgevoerd kan worden. Het is raadzaam in dat geval eerst uw arbeidsovereenkomst na te lezen om te kijken of er een eenzijdig wijzigingsbeding in staat en met uw werkgever in gesprek te gaan. Komt u er niet uit, schakel dan een arbeidsrecht advocaat in.

Laat je plotselinge wijziging door ons beoordelen

Laat je plotselinge wijziging door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Advocaat arbeidsrecht in Maarssen

De advocaat arbeidsrecht van transitievergoeding in Maarssen heeft ruime ervaring met het behandelen van ontslag op staande voet zaken. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je contract zonder jou toestemming is gewijzigd, kan de advocaat arbeidsrecht u juridisch bijstaan en adviseren.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]