Ontslagen tijdens de proeftijd

Wanneer is sprake van een proeftijd in een arbeidsovereenkomst.
Of een werknemer proeftijd heeft, hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Hierin komen de werkgever en werknemer schriftelijk overeen of ze wel of geen proeftijd zullen hanteren. Een proeftijd is geldig als het schriftelijk is overeengekomen en aangegaan is met een meerderjarige werknemer.

Proeftijd geldt niet bij arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter!
Een proeftijd geldt niet als het in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter staat. Indien je tijdens de proeftijd wordt ontslagen, terwijl je een arbeidsovereenkomst hebt van zes maanden of korter, dan is het ontslag nietig. Dat betekent dat het ontslag nooit kan hebben bestaan.

Duur proeftijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, korter dan twee jaar, mag er maximaal een proeftijd van een maand overeengekomen worden. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mag een proeftijd van maximaal twee maanden overeengekomen worden.

Zowel werkgever als werknemer mogen tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst opzeggen. Er hoeft geen reden genoemd te worden. Indien de werknemer hierom vraagt, moet de werkgever wel de reden voor opzegging mededelen. Een werknemer mag niet ontslagen worden tijdens de proeftijd als de reden een zwangere of zieke werknemer is.

Indien je van mening bent dat je wegens een discriminerende factor bent ontslagen, dien je binnen twee maanden een verzoek bij de kantonrechter tot vernietiging van het ontslag in te dienen of een schadevergoeding te vorderen.

Ontslagen in de proeftijd, binnen twee maanden naar de rechter!

Om een beroep te doen op de nietigheid van een ontslag in de proeftijd, dien je binnen twee maanden de kantonrechter te verzoeken het ontslag te vernietigen of een schadevergoeding te vorderen.

Je kunt daarnaast de rechter verzoeken je toe te laten tot het werk, of het resterende loon van de duur van het contract van je werkgever vorderen. Doet je dit niet, dan wordt het ontslag definitief.

Laat je ontslag door ons beoordelen

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Advocaat arbeidsrecht in Hilversum

De advocaat arbeidsrecht van transitievergoeding in Hilversum heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag tijdens proeftijd. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je bent ontslagen tijdens de proeftijd, kan de advocaat arbeidsrecht je juridisch bijstaan en adviseren.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]