Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Zodra je bent ontslagen krijgt je vaak een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Daarin doet je werkgever een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Je rechten moeten heel duidelijk in de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Doet je dat niet, dan loop je het risico dat je geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.

Alle afspraken die jij en je werkgever maken met betrekking tot de beëindiging van het arbeidscontract dienen daarom te worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Hierin staat de einddatum, de opzegtermijn, de transitievergoeding, opgebouwde vakantiedagen, vakantiegeld, opgebouwd pensioen, positief getuigschrift, en bijvoorbeeld de einddatum van het inleveren van de auto van de zaak.

Sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag

Sinds 1 juli 2015 geldt dat je aanspraak kunt maken op een transitievergoeding bij ontslag. Dat houdt in, dat je ook aanspraak kunt maken op een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst.

WW-uitkering behouden

Wanneer er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden kun je dat in een vaststellingsovereenkomst overeen komen. Indien de vaststellingsovereenkomst niet juist is beschreven, dan loopt je het risico dat je geen WW-uitkering krijgt. Het is belangrijk dat een vaststellingsovereenkomst altijd wordt gescreend door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Bedenktijd na getekende vaststellingsovereenkomst

Indien je de vaststellingsovereenkomst al hebt ondertekend en daar onderuit wil, dan dien je binnen 2 weken en beroep te doen op de bedenktermijn.

Indien er geen bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst staat dan geldt de termijn van 3 weken. Je kunt in dat geval een brief schrijven aan je werkgever dat je een beroep doet op de bedenktermijn en afziet van de getekende vaststellingsovereenkomst. Het gevolg is dat je weer terug in dienst bent en opnieuw kunt onderhandelen met de werkgever.

Laat je ontslag door ons beoordelen

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]