Ontslag statutair bestuurder

Ontslag CEO/ CFO/ Statutair Bestuurder
Sinds de WWZ is ingegaan is er op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht een hoop gewijzigd. Wat heeft de invoering van de WWZ tot gevolg voor de statutair bestuurder?

Het ontslag van een statutair bestuurder
Voor de statutair bestuurder gelden andere ontslaregels dan voor de normale werknemer. De statutair bestuurder is immers zowel via vennootschapsrechtelijke als via arbeidsrechtelijke relatie tot de werkgever. De statutair bestuurder is aangesteld door de AVA als bestuurder en heeft (vaak) een arbeidsovereenkomst. Zodra de werkgever de vennootschapsrechtelijke relatie beëindigd door een formeel besluit van de AVA, eindigt ook de arbeidsrechtelijke relatie.

Transitievergoeding of ontslagvergoeding statutair bestuurder

De statutair bestuurder heeft bij een ontslag recht op de transitievergoeding. Naast de wettelijke transitievergoeding kan de statutair bestuurder aanspraak maken op de billijke vergoeding. Dat kan ten eerste indien er geen redelijke ontslaggrond is om de arbeidsovereenkomst te eindigen of niet voldaan is aan de herplaatsingsplicht. Ten tweede kan de statutair bestuurder aanspraak maken op de billijke vergoeding, indien de werkgever ernstig verwijtbaar handelt.

Ontslag statutair bestuurder, onderhandelingen advocaat, jurist

Vaak is bij ontslag van een statutair bestuurder geen juridische procedure nodig en wordt er een ontslagvergoeding uit onderhandeld tussen werkgever en de statutair bestuurder. Het resultaat van de onderhandelingen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Laat je ontslag door ons beoordelen

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Geen bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomst met statutair bestuurder

In tegensteling tot de gewone werknemer die een wettelijke bedenktijd heeft van twee weken na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, geldt dat niet voor de statutair bestuurder. Er geldt voor een werknemer overigens een bedenktermijn van drie weken, indien er geen bedenktermijn van twee weken in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. De statutair bestuurder kan zich niet beroepen op de wettelijke bedenktijd die voor normale werknemers geldt.

Advocaat arbeidsrecht in ’t Gooi Huizen, Hilversum, Bussum, Laren, Blaricum

De advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in ’t Gooi (Huizen, Hilversum, Bussum, Laren, Blaricum) van transitievergoeding.com heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag van een directeur of statutair bestuurder. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je verwikkeld bent in een ontslagzaak kan de advocaat arbeidsrecht je juridisch bijstaan en adviseren.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]