Ontslag op staande voet

Ben je onterecht op staande voet ontslagen? Zo kun je het ontslag aanvechten.
Plotseling wordt je bij je werkgever geroepen voor een gesprek. Bij dat gesprek zit ook een HR-dame en een leidinggevende.

Ontslag op staande voet, wat nu?
Ontslag op staande voet. Wat nu? Het is logisch dat er allerlei vragen door je hoofd spoken die betrekking hebben op je rechten en plichten. Bij ontslag op staande voet is het in ieder geval zo dat je werkgever direct moet aangeven welke dringende redenen aan het ontslag ten grondslag liggen.

Dringende reden bij ontslag op staande voet

Dringende reden zijn bijvoorbeeld fraude, diefstal, verduistering, mishandeling, of stelselmatige weigering om taken uit te voeren. Bovendien moet de werkgever direct handelen bij deze dringende redenen. Wordt er te laat gehandeld, dan kan er gegronde reden zijn om het ontslag door een rechter te laten vernietigen en doorbetaling van loon te vorderen.

Onterecht ontslag op staande voet

Wat nou als je onterecht op staande voet ontslag krijgt? Of je werkgever het ontslag op staande voet niet direct heeft gegeven?
Je wordt beschuldigd van diefstal, maar hebt niets gestolen. Dan geldt dat het ontslag door de rechter ongedaan kan worden gemaakt. Vervolgens kun je het achterstallig loon met terugwerkende kracht ontvangen, gaat je weer aan het werk, of bepaalt de rechter de mogelijke ontslagvergoeding.

Ontslag op staande voet, vervaltermijn is twee maanden

Je dient in ieder geval binnen twee maanden na het ontslag op staande voet het ontslag te vernietigen bij de kantonrechter. Daarna kun je het ontslag niet meer vernietigen. Je kunt niet meer zelf met een brief een ontslag op staande voet vernietigen.

Weigering WW-uitkering na ontslag op staande voet

Indien je de vaststellingsovereenkomst al hebt ondertekend en daar onderuit wil, dan dien je binnen 2 weken en beroep te doen op de bedenktermijn.

Indien er geen bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst staat dan geldt de termijn van 3 weken. Je kunt in dat geval een brief schrijven aan je werkgever dat je een beroep doet op de bedenktermijn en afziet van de getekende vaststellingsovereenkomst. Het gevolg is dat je weer terug in dienst bent en opnieuw kunt onderhandelen met de werkgever.

Omdat een WW-uitkering na een ontslag op staande voet altijd wordt geweigerd is het verstandig direct na een ontslag op staande voet juridische maatregelen te treffen.

Laat je ontslag door ons beoordelen

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Advocaat arbeidsrecht in Naarden

De advocaat arbeidsrecht van transitievergoeding in Naarden heeft ruime ervaring met het behandelen van ontslag op staande voet zaken. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je bent ontslagen op staande voet, kan de advocaat arbeidsrecht je juridisch bijstaan en adviseren.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]