Geen loon ontvangen i.v.m. arbeidsongeschiktheid

Indien je ziek bent, is jou werkgever verplicht jou loon de eerste twee jaar door te betalen. Je hebt recht op minimaal 70% van je loon. Het kan zijn dat er in je arbeidscontract wachtdagen staan bij ziekte. Dat betekent dat je de eerste twee ziektedagen geen recht hebt op loon.

Re-integratieplicht werknemer tijdens ziekte

Tijdens ziekte ben je verplicht om de regels van je werkgever op te volgen. Je dient je op tijd ziek te melden en je werkgever op de hoogte te houden van je ziekteverloop. Daarnaast dien je bij de bedrijfsarts te verschijnen en het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Indien je je niet aan het advies van de bedrijfsarts houdt, een plan van aanpak niet opvolgt of weigert mee te werken aan voorschriften van je werkgever, kan je werkgever besluiten het loon stoppen. Indien je je ziek hebt gemeld en de bedrijfsarts volledig aan jou klachten voorbij gaat, is het goed een advocaat in te schakelen.

Laat je rechten door ons beoordelen

Laat je rechten door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Advocaat arbeidsrecht in `t Gooi, Hilversum, Zeist, Abcoude

De advocaat arbeidsrecht van transitievergoeding in Hilversum, Zeist, Abcoude, heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van een loonstop tijdens ziekte. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je geen loon meer ontvangt, kan de advocaat arbeidsrecht jou juridisch bijstaan en adviseren.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]