Arbeidsconflict met werkgever

Een verstoorde arbeidsverhouding. Wat nu?

Jij en je werkgever komen er maar niet uit. Jullie zijn verwikkeld in een arbeidsconflict en staan recht tegenover elkaar. Een hartstikke vervelende situatie, die vast niet in de koude kleren gaat zitten. Toch is er een geruststelling: als werknemer staat u vaak best sterk! Dat komt doordat de verhouding tussen jou en uw werkgever als een gezagsverhouding wordt gezien.

Wijziging loon, problemen met arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren

Ook loon, werkweigering, disfunctioneren en ziekmelden kunnen oorzaak van een arbeidsconflict zijn. Wat er ook aan de hand is, juridisch gezien wordt er zowel van jou als van je werkgever verwacht dat je je houdt aan goed werknemer- of werkgeverschap. ermijn van 3 weken. Je kunt in dat geval een brief schrijven aan je werkgever dat je een beroep doet op de bedenktermijn en afziet van de getekende vaststellingsovereenkomst. Het gevolg is dat je weer terug in dienst bent en opnieuw kunt onderhandelen met de werkgever.

Overplaatsing naar andere afdeling of naar andere locatie.

Veel arbeidsconflicten hebben betrekking op zaken die door de werknemer als onredelijk worden ervaren. Bijvoorbeeld als je onvrijwillig wordt overgeplaatst naar een andere afdeling of locatie. Let erop dat een werkgever dit niet zonder overeenstemming of zwaarwegende reden mag doen.

Laat je conflict door ons beoordelen

Laat je conflict door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Advocaat arbeidsrecht in Hilversum

De advocaat arbeidsrecht van transitievergoeding in Hilversum heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag en arbeidsconflict. De transitievergoeding.com advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je verwikkeld bent in een arbeidsconflict kan de advocaat arbeidsrecht je juridisch bijstaan en adviseren.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]