Aanvechten concurrentiebeding of relatiebeding

Conflict bij non-concurrentiebeding of relatiebeding
Sinds de invoering van de WWZ gelden er strengere eisen aan de geldigheid van een concurrentiebeding. Er ontstaan vaak juridische procedures over de naleving van een concurrentiebeding. Een werknemer wilt na ontslag in vrijheid een keuze kunnen maken over bij welke werkgever hij gaat werken, of dat nou een concurrent is of niet. De werkgever heeft vaak een enorm zwaarwegend bedrijfsbelang om de werknemer aan een concurrentiebeding te houden. De werkgever heeft klantenbestanden en bedrijfsgeheimen, waarvan hij wilt voorkomen dat deze gegevens en bestanden bij de concurrent terecht komen.

Kort geding procedure concurrentiebeding relatiebeding

Een juridisch conflict over een concurrentiebeding gaat vaak door middel van een kort geding procedure. Werkgever en werknemer hebben dan snel duidelijkheid – vaak binnen twee maanden – over de geldigheid van een concurrentiebeding of het de werknemer zijn dienstverband bij zijn nieuwe werkgever moet beëindigen. Bij een kort geding procedure over een conflict over een concurrentiebeding vordert de werkgever vaak enorme boetebedragen. Een kort geding procedure geeft snel duidelijkheid aan werknemer en werkgever.

Handhaven vernietigen matigen

De rechter kan het concurrentiebeding handhaven, matigen of vernietigen. Indien de rechter het concurrentiebeding handhaaft, betekent het dat de werknemer niet bij de concurrent in dienst mag treden en mogelijk een boete verschuldigd is aan werkgever. De werknemer daarentegen kan de rechter vragen zijn schade te compenseren door een financiële vergoeding te ontvangen, zolang hij aan het concurrentiebeding gebonden blijft. De rechter kan een concurrentiebeding matigen in duur en km zone. De rechter kan bijvoorbeeld de km zone verminderen of in plaatst van twee jaar het laten gelden voor de duur van een jaar of zes maanden. Indien de rechter het concurrentiebeding vernietigt, is het concurrentiebeding niet langer geldig. De werknemer is dan vrij een arbeidscontract aan te gaan en te werken bij zijn opvolgend werkgever.

Laat je concurrentiebeding door ons beoordelen

Laat je concurrentiebeding door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en welke risico’s je loopt.

Advocaat concurrentiebeding arbeidsrecht in ’t Gooi Huizen, Hilversum, Bussum, Laren en Blaricum

De advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in ’t Gooi (Huizen, Hilversum, Bussum, Laren, Blaricum) van transitievergoeding.com heeft ruime ervaring met het beoordelen en procederen over de (on)geldigheid van een concurrentiebeding. De transitievergoeding.com advocaat arbeidsrecht, ontslagrecht, staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Zodra je verwikkeld bent in een ontslagzaak kan de advocaat arbeidsrecht je juridisch bijstaan en adviseren over de geldigheid van je concurrentiebeding.