Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Zodra je je werknemer wilt ontslaan, probeer je dat eerst met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Daarin doe je jou werknemer een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat jou rechten en plichten heel duidelijk in de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Gebeurt dat niet, dan loop je het risico dat je een te hoge beëindigingsvergoeding of transitievergoeding betaalt aan de werknemer.

Vaststellingsovereenkomst

Alle afspraken die jij en je werknemer maken met betrekking tot de beëindiging van het dienstverband dienen daarom te worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst staat de einddatum, de opzegtermijn, de transitievergoeding, aanvullende beëindigingsvergoeding, opgebouwde vakantiedagen, vakantiegeld, opgebouwd pensioen, positief getuigschrift, en bijvoorbeeld de einddatum van het inleveren van de auto van de zaak. Het is belangrijk dat een vaststellingsovereenkomst altijd wordt gescreend door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Laat je door ons adviseren

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Kosten

Zodra een werknemer langer dan twee jaar bij jou in dienst is je het contract wilt beëindigen, dien je de transitievergoeding te betalen.
Bereken direct de transitievergoeding.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]