Strafontslag ambtenaar, politie, militair. Plichtsverzuim

Wat is een strafontslag van een ambtenaar, politie, militair
Een disciplinair strafontslag van een ambtenaar werkzaam bij de Belastingdienst, gemeente, politie of militair is te vergelijken met een ontslag op staande voet. Een strafontslag van een ambtenaar, heeft enorme gevolgen. Geen baan en geen loon meer, maar ook geen WW-uitkering. Jou werkgever dient een besluit tot strafontslag daarom zorgvuldig te nemen en met name de ernst van het plichtsverzuim af te wegen tegen een strafontslag.

Een besluit tot strafontslag

Een besluit tot een disciplinaire maatregel, waaronder een strafontslag, kan door je werkgever gegeven worden. Je werkgever dient aan te tonen dat er sprake is van ernstig plichtsverzuim. (link naar Wanneer pleegt een ambtenaar plichtsverzuim?). Als ambtenaar dien je je bewust te zijn dat van je functie verwacht wordt, dat je je gedraagt zoals het een goed ambtenaar betaamt. Zodra je je verplichtingen als ambtenaar niet nakomt, een wettelijk voorschrift overtreedt, of iets doet of nalaat wat een goed ambtenaar niet hoort te doen, kan er sprake zijn van plichtsverzuim.

Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk strafontslag

Een disciplinair strafontslag kan door de werkgever voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden opgelegd. Een onvoorwaardelijk strafontslag is de zwaarte sanctie in het ambtenarenrecht. Het is een ontslag op staande voet.

Het voorwaardelijke of onvoorwaardelijke strafontslag moet evenredig zijn aan de ernst van het plichtsverzuim. Dat betekent dat de verweten gedraging zo ernstig moet zijn dat ontslag gerechtvaardigd is. Of het ontslag evenredig is aan de ernst van het plichtsverzuim hangt af van de omstandigheden van het geval.

Geen WW-uitkering na onvoorwaardelijk strafontslag

Nadat een onvoorwaardelijk strafontslag besluit is genomen en u bent ontslagen, kunt u geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Dat betekent dat u aangewezen bent op een bijstandsuitkering. Het is daarom zaak dat u zich tegen een onvoorwaardelijk strafontslag verweert.

Verweer voeren tegen onvoorwaardelijk strafontslag

Dat kan door in eerste in bezwaar te gaan. (link naar Ontslagprocedure ambtenaar.) Indien het besluit stand houdt na het bezwaar, dan kunt u in beroep en vervolgens in hoger beroep. Zodra een besluit tot een onvoorwaardelijk strafontslag is genomen, ontvangt u geen loon/ bezoldiging meer.

Voorlopige voorziening na disciplinair strafontslag

Om te voorkomen dat u geen loon meer ontvangt na een besluit tot strafontslag, kunt u een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dat betekent dat u in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, de rechter verzoekt het besluit voorlopig op te schorten. U vraagt de rechter dan het loon door te betalen, tot er een definitief besluit is genomen voor uw werkgever of door de rechtbank.

Laat je door ons adviseren

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Kosten

Zodra een werknemer langer dan twee jaar bij jou in dienst is je het contract wilt beëindigen, dien je de transitievergoeding te betalen.
Bereken direct de transitievergoeding.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]