Schorsing ambtenaar als ordemaatregel

Ik ben geschorst en ontving een ordemaatregel
Jouw werkgever kan een ordemaatregel opleggen in belang van de organisatie. Een ordemaatregel betekent dat in het belang van een onderzoek naar plichtsverzuim je op non-actief bent gesteld. Een ordemaatregel houdt in dat je voor de duur van het onderzoek geschorst bent. Het is een tijdelijke maatregel.

Een schorsing moet in overeenstemming zijn met het doel

Een schorsing of non-actiefstelling als ordemaatregel moet voldoen aan het vereiste van proportionaliteit. De schorsing moet overeenkomen met het doel van de schorsing. Je werkgever dient een afweging te maken tussen het belang van de dienst om de ordemaatregel op te leggen en het belang van jou als ambtenaar om e kunnen blijven werken.

Een schorsingsbesluit gaat vaak gepaard met het inleveren van een telefoon, het meewerken aan een dienstopdracht of het verbod contact te houden met collega’s.

Heb ik recht op salaris tijdens een schorsing, non-actiefstelling?

Tijdens een schorsing of non-actiefstelling voor een ambtenaar, wordt het loon vaak doorbetaald.

Inhoud schorsingsbesluit

Een besluit tot schorsing is een tijdelijke ordemaatregel. Een schorsingsbesluit kent een aantal minimum vereisten waar jou werkgever rekening mee moet houden. In een besluit tot schorsing of non-actiefstelling dient de werkgever het tijdstip en de duur van de schorsing te melden. Een schorsing of non-actiefstelling mag niet langer duren dan noodzakelijk is voor een onderzoek. Daarnaast dient jou werkgever uitgebreid te motiveren wat de reden van de schorsing is en dat de schorsing noodzakelijk is.

Procedure schorsingsbesluit

Indien je geschorst bent door je werkgever en de werkgever een schorsingsbesluit heeft genomen, dient hij jou voorafgaand te horen. Voorafgaand aan een schorsingsbesluit dien je immers in de gelegenheid gesteld te worden je zienswijze te geven of verantwoording af te leggen.

Nadat het schorsingsbesluit is genomen, staat er bezwaar en beroep open.

Laat je door ons adviseren

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Kosten

Zodra een werknemer langer dan twee jaar bij jou in dienst is je het contract wilt beëindigen, dien je de transitievergoeding te betalen.
Bereken direct de transitievergoeding.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]