Ontslagprocedure ambtenaar

Hoe werkt de ontslagprocedure van een ambtenaar?
Jou overheidswerkgever mag jou niet zomaar ontslaan. Voordat jou werkgever een besluit tot ontslag neemt, moet zij jou schriftelijk informeren over het voornemen tot ontslag. Jou werkgever dient zich te houden aan de Algemene Wet Bestuursrecht, maar ook aan de specifieke regeling zoals de ARAR of de CAR-UWO.

Jou werkgever mag pas tot een ontslagbesluit overgaan, indien zij jou plichtsverzuim kan verwijten.

Daarnaast dient jou werkgever jou te informeren over het voornemen tot het ontslagbesluit. Je kunt dan een zienswijze indienen gevolgd door een hoorzitting, zodat je nogmaals kunt aangeven dat het ontslag onterecht is.

Bezwaar maken tegen ontslag ambtenaar

Nadat een ontslagbesluit definitief is en je de zienswijze hebt ingediend, is het verstandig binnen zes weken bezwaar te maken tegen het ontslag. Je dient dan nadrukkelijk in te gaan op het onterechte ontslag en met name het plichtsverzuim. Doe je dat niet, of te laat, dan staat het ontslag vast. Dat betekent dat je geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.

Geen loon na ontslagbesluit

Nadat een besluit tot ontslag is genomen, heb je geen recht meer op loon. Om de werking van een ontslagbesluit op te schorten, staat een verzoek tot voorlopige voorziening open. De rechter oordeelt dan of de werking van het besluit opgeschort kan worden.

Wij van transitievergoeding in hebben ruime ervaring met het behandelen van ontslagzaken van ambtenaren. Wij zijn gespecialiseerd in ambtenarenrecht en staan ambtenaren bij in dergelijke kwesties.

Laat je door ons adviseren

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Kosten

Zodra een werknemer langer dan twee jaar bij jou in dienst is je het contract wilt beëindigen, dien je de transitievergoeding te betalen.
Bereken direct de transitievergoeding.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]