Ontslag wegens reorganisatie

Ontslag wegens reorganitatie
Bij een reorganisatie vervallen er arbeidsplaatsen en kan jouw functie opgeheven worden. Voorafgaand aan het vervallen van arbeidsplaatsen kun je boventallig verklaard worden.

Functie opgeheven

Indien je functie wordt opgeheven dient je werkgever zich – binnen een bepaalde termijn – in te spannen om een andere functie te vinden. Indien dat aantoonbaar niet lukt, kan je werkgever overgaan tot ontslag wegens een reorganisatie.

Bezwaarprocedure reorganisatieontslag

Bezwaar tegen ontslag wegens reorganisatie. Indien je een besluit tot reorganisatieontslag hebt ontvangen, kun je binnen zes weken in bezwaar gaan.

Boventallig verklaard

Indien je boventallig wordt verklaard, is het raadzaam je te laten adviseren door een ambtenarenrechtadvocaat. Je werkgever dient aan te tonen dat hij zich houdt aan het reorganisatieplan. Doet hij dat niet, of onvoldoende, dan kun je zowel tegen het reorganisatieplan als tegen het besluit je boventallig te verklaren in bezwaar gaan.

Laat je door ons adviseren

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Kosten

Zodra een werknemer langer dan twee jaar bij jou in dienst is je het contract wilt beëindigen, dien je de transitievergoeding te betalen.
Bereken direct de transitievergoeding.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]