Ontslag wegens ongeschiktheid/onbekwaamheid

Ontslagbesluit wegens disfunctioneren
De (overheids)werkgever kan niet zomaar overgaan tot ontslag. De (overheids)werkgever kan een ambtenaar slechts ontslaan indien hij schriftelijk kan onderbouwen dat de ambtenaar niet naar behoren functioneert. Het dient dan te gaan om het inhoudelijk functioneren. De (overheids)werkgever dient dat goed te onderbouwen. Een onderbouwing kan blijken uit beoordelingsverslagen, e-mails, brieven, waarschuwingen, en/of een verbetertraject.

Jouw (overheids)werkgever zal moeten aantonen dat het functioneren zo slecht is dat de enige oplossing een ongeschiktheidsontslag is.

Ontslagprocedure

Bezwaar maken tegen ontslag ambtenaar

Nadat een ontslagbesluit definitief is en je de zienswijze hebt ingediend, is het verstandig binnen zes weken bezwaar te maken tegen het ontslag. Je dient dan nadrukkelijk in te gaan op het onterechte ontslag en met name het plichtsverzuim. Doe je dat niet, of te laat, dan staat het ontslag vast. Dat betekent dat je geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.

Geen loon na ontslagbesluit

Nadat een besluit tot ontslag is genomen, heb je geen recht meer op loon. Om de werking van een ontslagbesluit op te schorten, staat een verzoek tot voorlopige voorziening open. De rechter oordeelt dan of de werking van het besluit opgeschort kan worden.

Laat je door ons adviseren

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Kosten

Zodra een werknemer langer dan twee jaar bij jou in dienst is je het contract wilt beëindigen, dien je de transitievergoeding te betalen.
Bereken direct de transitievergoeding.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]