Ontslag ambtenaar met wederzijds goedvinden

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst
Indien je niet meer tevreden naar je werk gaat, er een arbeidsconflict is, of jouw werkgever je wil ontslaan, volgen er vaak wekelijkse gesprekken tussen ambtenaar en werkgever. Net als bij het arbeidsrecht, is bij het ambtenarenrecht ook een ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk. Zodra partijen het erover eens zijn dat zij uit elkaar wensen te gaan middels wederzijds goedvinden, start een onderhandelingstraject. Het is goed om de onderhandelingen uit te besteden aan een gespecialiseerd advocaat, zodat jouw rechten voldoende zijn vastgelegd.

In een vaststellingsovereenkomst worden de afspraken over de wijze van eindigen van de aanstelling vastgelegd. Denk hierbij aan de einddatum, opzegtermijn, beëindigingsvergoeding, opgebouwde vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen en bijvoorbeeld een positief getuigschrift. Indien u recht heeft op een beëindigingsvergoeding zal de advocaat die met de (overheids)werkgever uitonderhandelen.

WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering

Wanneer er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden kun je dat in een vaststellingsovereenkomst overeen komen. Indien de vaststellingsovereenkomst niet juist is beschreven, dan loop je het risico dat je geen WW-uitkering krijgt. Het is belangrijk dat een vaststellingsovereenkomst altijd wordt gescreend door een advocaat gespecialiseerd in het ambtenarenrecht.

Screenen vaststellingsovereenkomst

Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van ontslagzaken van ambtenaren. Mr. Elise van Es, advocaat, gespecialiseerd in ambtenarenrecht, staat ambtenaren bij in dergelijke kwesties.

Laat je door ons adviseren

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Kosten

Zodra een werknemer langer dan twee jaar bij jou in dienst is je het contract wilt beëindigen, dien je de transitievergoeding te betalen.
Bereken direct de transitievergoeding.

[templatera id=”1166″]
[templatera id=”1176″]