Ontslagen ambtenaar

Ben je ontslagen? Mag mijn werkgever mij wel ontslaan? Heb ik als ambtenaar recht op een bovenwettelijke uitkering?

Je bent bang voor je toekomst, en hebt veel last van stress. Heeft het zin bezwaar te maken tegen het ontslag en wat zijn je rechten. Je hebt direct behoefte juridisch advies. Wij begrijpen dat. We luisteren naar je en kijken waar we je mee kunnen helpen.

We zoeken naar de beste oplossing met maximaal resultaat en gaan direct aan de slag.
Wil je weten wat je juist wel of niet moet doen in deze lastige situatie en krijgen waar je recht op hebt? Neem contact op met onze arbeidsrecht advocaten.

Overheidswerkgever

Jou overheidswerkgever mag jou niet zomaar ontslaan. Voordat jou werkgever een besluit tot ontslag neemt, moet zij jou schriftelijk informeren over het voornemen tot ontslag. Jou werkgever dient zich te houden aan de Algemene Wet Bestuursrecht, maar ook aan de specifieke regeling zoals de ARAR of de CAR-UWO.
Jou werkgever mag pas tot een ontslagbesluit overgaan, indien zij jou plichtsverzuim kan verwijten.

Laat je door ons adviseren

Laat je ontslag door ervaren arbeidsrechtadvocaten beoordelen. Zo weet je direct waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

Bezwaar maken tegen ontslag ambtenaar

Nadat een ontslagbesluit definitief is en je de zienswijze hebt ingediend, is het verstandig binnen zes weken bezwaar te maken tegen het ontslag. Je dient dan nadrukkelijk in te gaan op het onterechte ontslag en met name het plichtsverzuim. Doe je dat niet, of te laat, dan staat het ontslag vast. Dat betekent dat je geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.

Geen loon na ontslagbesluit

Nadat een besluit tot ontslag is genomen, heb je geen recht meer op loon. Om de werking van een ontslagbesluit op te schorten, staat een verzoek tot voorlopige voorziening open. De rechter oordeelt dan of de werking van het besluit opgeschort kan worden.

Wij van transitievergoeding in hebben ruime ervaring met het behandelen van ontslagzaken van ambtenaren. Wij zijn gespecialiseerd in ambtenarenrecht en staan ambtenaren bij in dergelijke kwesties.

[templatera id=”1428″]
[templatera id=”1176″]